Điểm thi học kỳ 2

12/08/2011 10:31

Điểm thi của 3 môn: kinh tế vĩ mô, anh văn căn bản 2, luật kinh tế. các môn còn lại chưa có điểm.

Ngày 06/09/2011 học lại, lịch học lớp trưởng thông báo sau.
quan tri kinh doanh.pdf (5,2 MB)
tai chinh ngan hang.pdf (3,3 MB)
ke toan.pdf (2 MB)