News

Chuyển nhà

24/09/2011 00:29
Vì lý do kỹ thuật nên các bạn khi vào trang web này mà không có thông tin cần tìm, thì cứ vào trang web sau đây thì sẽ xem và tải tài liệu về để học tập. https://www.kinhtedhsg.blogspot.com

Tài liệu môn anh văn 3

09/09/2011 15:13
newheadway1.pdf (5,9 MB) newheadway2.pdf (4 MB) newheadway3.pdf (3,8 MB) Đây là bài 1, các bài còn lại các bạn vào đăng ký tài liệu photo của lớp trưởng .

Điểm thi học kỳ 2

12/08/2011 10:31
Điểm thi của 3 môn: kinh tế vĩ mô, anh văn căn bản 2, luật kinh tế. các môn còn lại chưa có điểm. Ngày 06/09/2011 học lại, lịch học lớp trưởng thông báo sau. quan tri kinh doanh.pdf (5,2 MB) tai chinh ngan hang.pdf (3,3 MB) ke toan.pdf (2 MB)